top of page
Stůl s stetoskop

Naše služby

Poskytováním služeb v oblasti regulací se zabývají naše dceřinné společnosti Regulatory HouseReKnoS Science.

Naše zázemí nám umožňuje poskytovat profesionální služby ve všech oblastech je mohou souviset s péčí o zdraví. Jedná se zejména o oblasti humánních léčivých přípravků, zdravotnické prostředky, doplňky stravy ("novel Foods") či kosmetiku. Rovněž se na nás můžete obrátit s přípravky veterinárními. Služby poskytujeme po celém území EU a i v dalších zemích. 

TRANSLAČNÍ STRATEGIE

Cílem je správně definovat směry a potenciální produkty biomedicínských projektů z hlediska regulací a zasadit projekty do regulačního kontextu.

 • Shromažďování informací – strukturovaná šablona slouží k shromažďování základních informací, které jsou nutné pro posouzení translačního procesu a pro sestavení strategie

 • Analýza a doporučení – analýza, doplnění a doporučení postupu

 • Translační Strategie – všechny aspekty translačního procesu, plánování projektů a řízení projektů s cílem eliminovat rizika a organizovat všechny aspekty dosažení cíle

pexels-mart-production-7088498.jpg
Žena & Doctor

KLINICKÁ HODNOCENÍ

Náš tým expertů z oblasti klinických hodnocení, farmakologie a konzultantů z ostatních specializovaných odborných pracovišť nabízí servis zaměřený na:

 • Podporu při sestavení designu a protokolu studie

 • Vytipování vhodných studijních center

 • "Study Setup"

 • Koordinaci klinických hodnocení

 • Monitoring

 • Vzdělávání a semináře (GCP, Clinical Trials in Practice, Pharmacology)

 • Více na ReKnoS

REGISTRACE

Vhodně zvolená registrační strategie a postup může být zásadní pro úspěch projektu. Základem by měla být dostatečná profesionální péče. 

 • Regulační konzultace

 • Registrační služby

 • Servis držitele MAH

 • Notifikační servis

 • e-CTD

 • Více na Regulatory House

Lékař pomocí digitálního tablet
Analýza grafů

MARKET ACCESS

Registrací to nekončí. Úspěšné uvedení produktu na trh je další oblastí a má řadu úskalí.

 • Ekonomická analýza ve zdravotnictví

 • Konzultace při sestavení strategických plánů

 • Optimalizace portfolia 

 • Příprava dossier pro stanovení úhrady

 • Stanovení strategie cen a úhrad

 • Post marketing research (lékaři, pacienti)

FARMAKOVIGILANCE

Hlavním cílem je bezpečnost. Sledování a hlášení nežádoucích účinků, které mohou při léčbě nastat, je prevencí případných rizik, ochranou pacienta, lékaře i léčivého přípravku. 

 • Regulatory support

 • kompletní PhV služby

 • Zavedení PhV systému

 • Údržba PhV systému

 • PASS

 • Více na Regulatory House

Lékařem a pacientem
Kamiony

DOVOZ A DISTRIBUCE

Již více než 15 let se snažíme na trh přinášet inovativní produkty a přispívat tím ke zkvalitnění zdravotní péče. Našimi zákazníky jsou jak nejvýznamnější velké nemocnice, tak i ambulantní specialisté. Jsme spolehlivým partnerem zdravotnických zařízení v ČR, SK a dalších zemích. 

 • Marketing a strategie - hledáme inovativní produkty u renomovaných dodavatelů po celém světě a následně je přinášíme na náš trh

 • Dovoz a distribuce - produkty dodáváme do zdravotnických zařízení přímo nebo přes velké distribuční společnosti

 • Marketing - všem produktům zajišťujeme marketingovou podporu ve spolupráci s regulačním týmem tak, aby veškeré materiály a aktivity odpovídaly naší legislativě

 • Propagace a vzdělávání - nedílnou součástí práce našeho odborného týmu je i osvěta a edukace, ve spolupráci s lékaři pořádáme odborné semináře, workshopy a podporujeme vzdělávání našich lékařů i zdravotních sester

Formulář služby
Máte zájem o spolupráci? Potřebujete některou ze služeb pro úspěšné dotažení projektu? Napište nám!
Odborné zaměřní spolupráce
Požadovaná oblast služeb

Děkujeme za Vaši zprávu! Brzy se Vám ozveme.

bottom of page