UROLASTIC

What is it? 

UROLASTIC

How it works?

UROLASTIC

How can it help me?

 
logo_AS - průhledné pozadí.png

Following infromations are available only in CZECH LANGUAGE. If you want more informations in ENGLISH, please click HERE! 

Urolastic je prověřený dlouhodobě působící injekční implantát používaný k léčbě stresové inkontinence u žen, stavu charakterizovaného nechtěným únikem moči při kašli, kýchání nebo cvičení.

Urolastic je z elastického, tělem velmi dobře snášeného materiálu, který se injekcí aplikuje do tkáně kolem močové trubice a tam vytváří oporu pro správnou funkci svěrače močové trubice, a brání tak nechtěnému úniku moči.

 

Více informací na www.urolastic.cz

ONEMOCNĚNÍ

Močová inkontinence 

Močová inkontinence je porucha funkce močového měchýře a/nebo svěrače močového měchýře provázená mimovolním únikem moči. Jedná se o relativně častý a velmi obtěžující stav. Močová inkontinence se může projevit např. náhlými úniky moči během kašle, smíchu, pohybu apod. nebo jako nucení na močení, které je tak silné, že není možné včas dojít na toaletu.
 

Stresová inkontinence

Stresová inkontinence je typ úniku moči, k němuž dojde po náhlém zvýšení nitrobřišního tlaku, který se v odborné terminologii nazývá stres. Zde je nutno zdůraznit, že nejde o stres psychický, jak se některé pacientky mylně domnívají.

Stresová inkontinence je nejčastějším typem inkontinence, kterou trpí zhruba třetina žen středního a vyššího věku. Její výskyt u žen je dvakrát častější než u mužů. Není výjimkou, že jsou jí, byť v menší míře, postiženy i mladé ženy. Stresová inkontinence je definována jako stav mimovolného úniku moči, k němuž dochází při zvýšení nitrobřišního tlaku bez stahu svaloviny močového měchýře. Může se objevit při kašli, kýchnutí, smíchu, zvedání břemen, cvičení a při jiných aktivitách, které zvyšují nitrobřišní tlak a tím současně i tlak na močový měchýř.

Jakého stupně dosahuje vaše postižení?

1. První stupeň je charakterizován únikem moči po kapkách při kašli, smíchu, kýchnutí a zvedání těžkých předmětů. K úniku moči dochází jen v situacích spojených s poměrně náhlým zvýšením nitrobřišního tlaku. Moč uniká jen občas.
 

2. Při druhém stupni postižení uniká moč v situacích, kdy k vyvolání bezděčného úniku moči potřebujete podstatně menší zvýšení nitrobřišního tlaku – například při běhu, chůzi, chůzi po schodech nebo při lehčí fyzické práci. Již nestačí jen měnit prádlo, je nutné nosit vložky, ženy začínají omezovat pitný režim. Jak narůstají obtíže, žena postupně redukuje své aktivity – sport, práci i společenský a intimní život.
 

3. Při třetím stupni dochází k úniku moči již při velmi nízkém zvýšení nitrobřišního tlaku. Moč uniká téměř neustále, stačí minimální zátěž – při pomalé chůzi nebo i v klidu ve vzpřímené poloze.


Mnoho žen se za své potíže stydí a samy se vyřazují ze sportovních, společenských i pracovních aktivit. Inkontinence se tak stává problémem nejen zdravotním, ale i společenským a ekonomickým: únik moči je totiž stav, který omezuje pacienty v každodenní činnosti a v různé míře znepříjemňuje jejich život. Jen malá část pacientů vyhledá kvůli úniku moči odbornou pomoc. Hlavně ve vyšším věku je inkontinence považována í za nepříjemnou, ale nedílnou součást stáří. Některé formy úniku moči mohou být velmi dobře řešitelné, neváhejte proto informovat o tomto problému Vašeho praktického lékaře, který provede základní vyšetření nebo Vám doporučí odborné pracoviště urologické nebo urogynekologické ambulance.

LÉČBA

Léčba přípravkem Urolastic je ambulantní, jedná se o krátkodobý zákrok v délce cca 15 min., po kterém pacientka ten stejný den odchází domů.
 

Urolastic je dvousložkový přípravek dodávaný ve dvojité injekční stříkačce, který se mísí až při aplikaci ve statickém směšovači připojeném na stříkačku. Aplikuje se injekcí periuretrálně – tj. kolem močové trubice do okolní tkáně v její střední části, celkem  ve čtyřech dávkách. Urolastic po injekci v místě vpichu polymerizuje a vytváří  stabilní, elastické a nevstřebatelné implantáty. Ty jsou umístěny symetricky kolem středu močové trubice a poskytují tak maximální podpůrný efekt. Postupem času se kolem implantátů ukládá kolagen. 

 

Implantáty Urolastic jsou elastické ale pevné – proto se nevstřebávají ani nemigrují do okolní tkáně. To poskytuje dlouhodobý efekt. 
 

Po aplikaci by mělo dojít k okamžité úpravě stavu – již při kontrole ihned po výkonu je efekt zřejmý. 

 

Po výkonu může výjimečně dojít ke krátkodobé zástavě močení – ta by měla odeznít v průběhu několika hodin. Pokud by přetrvávala, je možno jeden z implantátů vyjmout. 

 

Implantáty Urolastic  jsou rovněž dobře viditelné na RTG a ultrazvuku. Velmi dobré výsledky jsou s použitím Urolasticu i v případě selhání jiných operačních metod.
 

V případě potřeby je možno implatát nebo implantáty jednoduše vyjmout.

 

Kdy se Urolastic používá

Urolastic je určený k léčbě stresové inkontinence u žen (SUI). Vzhledem k jeho vlastnostem a jednoduché aplikaci a bezpečnosti je možno jej použít i u případů, kdy je jiná léčba problematická nebo riziková. Je možno jej použít i po selhání jiných řešení.


Kdy se Urolastic nesmí použít

Urolastic je kontraindikován v následujících případech:

• probíhající infekce močového traktu

• těžký descensus dělohy

• neurogenní měchýř

• těhotenství a období jednoho roku po porodu

• aktivní herpes genitalis

• autoimunitní onemocnění pacientky, nebo systémová léčba kortikosteroidy

 

UPOZORNĚNÍ 

Urolastic mohou podávat pouze proškolení a kvalifikovaní lékaři se zkušenostmi s léčbou ženské stresové inkontinence. Nesprávný výběr pacientky, nesprávná operativní implantace implantátu a/nebo nadměrná korekce mohou vést k neuspokojivé funkci. 

 

Podívejte se na video – zjistěte více o přípravku.

 
 
POPIS SYSTÉMU UROLASTIC
Urolastic_2548_mini.jpg

Urolastic je minimálně invazivní injekční periuretrální implantát určený k léčbě stresové inkontinence (SUI). Urolastic je patentovaná dvousložková LSR elastomerová kompozice, která se snadno aplikuje pomocí injekce a po smísení ve statickém směšovači polymerizuje v místě aplikace do uniformního elastomeru a tím vytváří stabilní implantát. 

 

Přípravek si zachovává flexibilitu a během injekční aplikace se přizpůsobí prostředí. Tím se snižuje možnost migrace.

Urolastic není biologicky odbouratelný ani vstřebatelný  a je výborně tolerovaný, což umožňuje dlouhodobý a stabilní účinek. Protože je přípravek zřetelně viditelný na ultrazvuku, umožňuje tak jednoduché kontrolní vyšetření nebo cílené odstranění v případě potřeby.

Uroloastic se dodává v jednorázovém setu, který obsahuje všechny potřebné komponenty pro aplikaci:
 

  • předplněnou sterilní duální injekční stříkačku o objemu 5 ml, která obsahuje 2 x 2,5 ml přípravku Urolastic

  • statický směšovač, který umožňuje adekvátní promíchání komponent přímo během aplikace

  • aplikační hlavy, zajišťující přesné umístění implantátů dle délky močové trubice

  • speciální dávkovací pistoli 

  • sterilní jehlu 1,20 x 50 mm (18G x 2”)zavaděč

 

Zdravotnický prostředek Urolastic® je notifikován v EU a nese CE označení, které dokládá, že splňuje požadavky dané evropskou legislativou.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Společnost: *

Jméno a příjmení: *

Email: *

Telefon: *

Dodací adresa: *

Počet kusů: *

Zpráva:

Děkujeme. Vaši zprávu jsme v pořádku obdrželi.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Logo Urolastic

Pacientský materiál

Brožura pro lékaře

Návod k použití

urogyn-logo-01.png