Popis systému Urolastic

Urolastic - popis zdravotnického prostředku

Urolastic je minimálně invazivní injekční periuretrální implantát určený k léčbě stresové inkontinence (SUI). Urolastic je patentovaná dvousložková LSR elastomerová kompozice, která se snadno aplikuje pomocí injekce a po smísení ve statickém směšovači polymerizuje v místě aplikace do uniformního elastomeru a tím vytváří stabilní implantát. 

 

Přípravek si zachovává flexibilitu a během injekční aplikace se přizpůsobí prostředí. Tím se snižuje možnost migrace.

Urolastic není biologicky odbouratelný ani vstřebatelný  a je výborně tolerovaný, což umožňuje dlouhodobý a stabilní účinek. Protože je přípravek zřetelně viditelný na ultrazvuku, umožňuje tak jednoduché kontrolní vyšetření nebo cílené odstranění v případě potřeby.

PROLASTIC

What is it?

PROLASTIC

How it works?

PROLASTIC

How can it help me?

Following informations are available only in CZECH LANGUAGE. If you want more informations in ENGLISH, please click HERE!

Prolastic je injekční periuretrální implantát určený k léčbě inkontinence u mužů. Prolastic je patentovaná dvousložková LSR elastomerová kompozice, která se snadno aplikuje pomocí injekce a po smísení ve statickém směšovači během několika vteřin polymerizuje v místě aplikace do uniformního elastomeru a tím vytváří stabilní implantát.

ONEMOCNĚNÍ

Močová inkontinence

Močová inkontinence je porucha funkce močového měchýře a/nebo svěrače močového měchýře provázená mimovolním únikem moči. Jedná se o relativně častý a velmi obtěžující stav. Močová inkontinence se může projevit např. náhlými úniky moči během kašle, smíchu, pohybu apod., nebo jako nucení na močení, které je tak silné, že není možné včas dojít na toaletu.

 

Stresová inkontinence

Stresová inkontinence je typem inkontinence, kdy se jedná se o samovolný únik moči, k němuž dojde po náhlém zvýšení nitrobřišního tlaku, který se v odborné terminologii nazývá stres. Zde je nutno zdůraznit, že nejde o stres psychický, jak se někteří pacienti mohou mylně domnívat.
 

Stresová inkontinence je nejčastějším typem inkontinence, kterou trpí trpí zhruba třetina žen středního a vyššího věku.U žen je dvakrát častější než u mužů. Může se objevit při kašli, kýchnutí, smíchu, zvedání břemen, cvičení a jiných aktivitách, které zvyšují nitrobřišní tlak, a tím současně i tlak na močový měchýř. 
 

Statistiky ukazují, že problémy s inkontinencí má 3–5 % mužů středního věku. Po 65. roce života se s těmito problémy potýká až 35 % mužů. Příčinou je nejčastěji onemocnění prostaty, ale i ostatní nemoci, které věk doprovází – například i ischemie, kardiovaskulární choroby nebo neuropatie. Častou příčinou je také hyperaktivní močový měchýř. Samozřejmě může jít i o kombinaci několika důvodů. 
 

U mužů je inkontinence moči významnou komplikací zejména po otevřeném či laparoskopickém odstranění prostaty, většinou pro nádorové onemocnění. S prodlužující se délkou života se ale můžeme setkat s komplexem příznaků dolních cest močových, jejichž součástí je i inkontinence moči.
 

Méně často je inkontinence komplikací všech druhů operací pro benigní hyperplazii (nezhoubné zbytnění) prostaty, která vytváří významnou překážku v odtoku moči. 
 

Přibývá i vážných dopravních nehod a rizikových sportovních aktivit, které doprovázejí úrazy páteře s poraněním míchy, s možnou neurogenní poruchou močového měchýře. Ztráta volní kontroly nad  vyprazdňováním močového měchýře může být provázena inkontinencí.

Jakého jsou stupně tohoto postižení?

1. První stupeň je charakterizován únikem moči po kapkách při kašli, smíchu, kýchnutí a zvedání těžkých předmětů. K úniku moči dochází jen v situacích spojených s poměrně náhlým zvýšením nitrobřišního tlaku. Moč uniká jen občas.
 

2. Při druhém stupni postižení uniká moč v situacích, kdy k vyvolání bezděčného úniku moči potřebujete podstatně menší zvýšení nitrobřišního tlaku – například při běhu, chůzi, chůzi po schodech nebo při lehčí fyzické práci. Již nestačí jen měnit prádlo, je nutné nosit pomůcky, omezovat pitný režim, a jak narůstají obtíže, začne postižený redukovat své aktivity – sport, práci i společenský a intimní život.
 

3. Při třetím stupni dochází k úniku moči již při velmi nízkém zvýšení nitrobřišního tlaku. Moč uniká téměř neustále – při pomalé chůzi nebo i v klidu ve vzpřímené poloze.Zejména stud brání mužům hovořit o úniku moči a vyhledat odbornou pomoc -  jsou přece ti silní co mají ostatní chránit. Podle provedených průzkumů se většina mužů odhodlá vyhledat pomoc specialisty až po šesti měsících. Jen jeden ze sedmi mužů trpící únikem moči vyhledá odbornou lékařskou pomoc do měsíce od počátku potíží. Přitom bojovat s tímto intimním problémem lze nejen operativní cestou nebo léky, ale také neinvazivním způsobem.

 

 

 

 
logo_AS - průhledné pozadí.png
LÉČBA

Léčba přípravkem Prolastic je ambulantní, tj. v naprosté většině případů se jedná o krátkodobý zákrok v délce cca 30 min. Zákrok může být proveden v místním znecitlivění.
 

Prolastic je dvousložkový přípravek dodávaný ve dvojité injekční stříkačce, který se mísí ve statickém směšovači a následně se dávkuje pomocí jehly o velikosti 18G. Prolastic se aplikuje injekcí do okolí močové trubice v blízkosti svěrače močového měchýře. Prolastic se aplikuje ve dvou dávkách a vytvoří tak dva symetricky umístěné implantáty, které poskytují maximální efekt. Implantáty Prolastic tak zvětšují objem periuretrální tkáně a poskytují tak maximální podpůrný efekt tkáni v oblasti hrdla močového měchýře. Postupem času se kolem implantátů ukládá kolagen.
 

Implantáty Prolastic jsou elastické ale pevné – proto se nevstřebávají ani nemigrují do okolní tkáně. To poskytuje dlouhodobý efekt. Po aplikaci může dojít k okamžité úpravě stavu – již při kontrole ihned po výkonu může být efekt zřejmý. Implantáty Prolastic nesrůstají s okolní tkání  a jsou rovněž dobře viditelné na RTG a ultrazvuku. Dobré výsledky jsou s použitím Prolasticu i v případě selhání jíných léčebných metod, včetně operačních. V případě potřeby je možno implatát nebo implantáty jednoduše vyjmout.
 

Kdy se Prolastic používá

Prolastic, je určen k léčbě neustupující močové inkontinence u mužů, která stále přetrvává nejméně 6 měsíců po radikální prostatektomii nebo zákroku TURP (transuretrální resekci prostaty), případně k léčbě stresové inkontinence mužů.

Kdy se Prolastic nesmí použít

Prolastic je kontraindikován v následujících případech:

•             akutní infekce močového traktu

•             hyperaktivita močového detruzoru

•             neurogenní měchýř

•             kompletní neschopnost udržet moč

•             aktivní herpes genitalis

•             autoimunitní onemocnění nebo systémová léčba                        kortikosteroidy

 

UPOZORNĚNÍ

Prolastic mohou podávat pouze proškolení a kvalifikovaní lékaři se zkušenostmi s operační léčbou mužské inkontinence. Nesprávný výběr pacienta, nesprávná  aplikace implantátu a/nebo nadměrná korekce mohou vést k neuspokojivé funkci.

 
POPIS SYSTÉMU PROLASTIC

Prolastic je injekční periuretrální implantát určený k léčbě inkontinence u mužů. Prolastic je patentovaná dvousložková LSR elastomerová kompozice, která se snadno aplikuje pomocí injekce a po smísení ve statickém směšovači během několika vteřin polymerizuje v místě aplikace do uniformního elastomeru a tím vytváří stabilní implantát.

 

Přípravek si zachová flexibilitu a během injekční aplikace se přizpůsobí prostředí. Tím se snižuje možnost migrace. Není biologicky odbouratelný a je výborně tolerovaný, což má za následek dlouhodobý a stabilní účinek. Přípravek je zřetelně viditelný pomocí ultrazvukového zobrazení a umožňuje tak kontrolní vyšetření nebo cílené odstranění v případě potřeby.

Proloastic se dodává v jednorázovém setu, který obsahuje všechny potřebné komponenty pro aplikaci:
 

  • předplněnou sterilní duální injekční stříkačku o objemu 5 ml, která obsahuje 2 x 2,5 ml přípravku Prolastic.

  • dva statické směšovače, které umožňují adekvátní promíchání přímo při aplikaci, čímž se dosáhne spojení komponent až během aplikace

  • aplikační hlavu

  • speciální dávkovací pistoli

  • 2 sterilní jehly 1,20 x 75 mm (18G x 3”).

 

Zdravotnický prostředek Prolastic® je notifikován v EU a nese CE označení, které dokládá, že splňuje požadavky dané evropskou legislativou.

Prolastic_2572_mini.jpg
 
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Společnost: *

Jméno a příjmení: *

Email: *

Telefon: *

Dodací adresa: *

Počet kusů: *

Zpráva:

Výborně! Zpráva byla přijata.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Návod k použití

Příbalová informace

urogyn-logo-01.png